Rûniştina OTC alîkariya qanûn, nûçe, û lêkolînê dike.